Wypadanie włosów

Choroby skóry głowy

Przejdź do ankiety

Trychologia

Elektrostymulacja

Metoda Warnkego

Logopedia

Zabiegi

Kuracje

Strona Główna

Trycholog Aurelia Romaniec Lubin

LOGOPEDA

Aurelia Romaniec

TRYCHOLOG

Aurelia Romaniec

NIP 000 000 00 00   Regon 000000000

www.trychologlogopeda.pl

e-mail: biuro@trychologlogopeda.pl

59-300 Lubin, ul. C.K. Norwida 71/4

Usługi Edukacyjno-Medyczne

Dysmed

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Plik
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Alpha Trainer Home

 

Narzędzie o niezwykłych walorach terapeutycznych. Służy do tzw. treningu lateralnego.  Podczas treningu czytania osoba ćwicząca słyszy dźwięk z płyty lub głos terapeuty przemieszczający się w słuchawkach z jednej strony na drugą, a jego własny głos przeplata się z głosem terapeuty, tworząc tzw. huśtawkę akustyczną i jednocześnie zmuszając obie półkule mózgowe do intensywnego wysiłku i skoorydynowanej aktywności. Skuteczność treningu w terapii dysleksji została potwierdzona w badaniach na Uniwersytecie medycznym w Hanowerze. Do użytku domowego.

Okulary do przesiewowego testu widzenia stereoskopowego

 

Specjalistyczne okulary z wymiennymi szkłami do badania widzenia w trójwymiarze.

Test stereoskopowy z krzyżykiem

 

Przesiewowy test umożliwiający sprawdzenie, czy mózg badanej osoby jest zdolny do połączenia dwóch nieznacznie różniących się obrazów w jedna całość. Test wykonuje się z wykorzystaniem specjalistycznych okularów polaryzacyjnych. Zadaniem badanego jest wpatrywanie się w podświetloną tablicę z krzyżykiem, a następnie opisanie tego co widzi. Na postawie opisu przedstawionego przez badanego, testujący otrzymuje informację o zdolności mózgu badanego do łączenia obrazów.

BrainBoy Universal Professjonal (BUP)

 

Przeznaczony jest dla specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów pracujących z pacjentami z trudnościami w uczeniu się. Urządzenie umożliwia wykonanie diagnozy funkcji podstawowych, prowadzenie treningu w gabinecie terapeutycznym oraz ocenę postępów treningu (test przed i po terapii). BrainBoy Universal Professional (BUP) jest wyrobem medycznym o wysokich parametrach technicznych, łatwym w użytkowaniu i bezpiecznym dla pacjenta. Rozbudowana baza danych oraz program komputerowy MediTools umożliwiają przetwarzanie danych z dokładną analizę wyników.

Test widzenia stereoskopowego (z bliskiej odległości)

 

Test widzenia stereoskopowego II sprawdza zdolność widzenia w trzech wymiarach z bliskiej odległości. Badany patrzy na specjalnie zaprojektowane srebrne plansze z implementowanymi fotografiami. Jeżeli potrafi wymienić wszystkie z czterech prezentowanych obrazków, widzenie 3D jest uznawane za poprawne. W przeciwnym razie zaleca się wykonanie dalszych badań.

Przesiewowy test widzenia stereoskopowego (z daleka)

 

Test zapewnia szybką i precyzyjną ocenę spostrzegania przez badanego obrazów w trójwymiarze (3D). Test składa się z przezroczystych plansz z symbolami, a także odpowiednio opracowanymi na użytek testu okularami z czerwoną i zieloną przesłoną. Obrazki na planszach są dobrze znane badanemu. Jego zadaniem jest patrzeć na podświetlone plansze przez specjalistyczne okulary i najszybciej jak to tylko możliwe opisać widziane obrazki. Na postawie relacji pacjenta określa się ogólną zdolność badanego do spostrzegania w trójwymiarze.

BrainBoy Universal

 

Urządzenie do treningu funkcji podstawowych. Zawiera 8 treningów o różnym stopniu trudności, dostosowujących się do możliwości trenującego. BrainBoy Universal jest przeznaczony szczególnie do stosowania w warunkach domowych jako codzienny trening. Prosta obsługa została pomyślana tak, aby dziecko mogło uruchomić trening samodzielnie, kiedykolwiek będzie miało na to ochotę, natomiast precyzyjny pomiar parametrów treningu pozwala na ocenę skuteczności i dopasowanie zadania do możliwości.

Metoda Warnkego

LOGOPEDIA

więcej

Drążek do balansowania

 

Narzędzie jest używane do testowania, a także usprawniania koordynacji oko ręka. Znaczna część dzieci cierpiących z powodu dysleksji ma trudności z utrzymaniem drążka w stanie równowagi

na grzbietowej części dłoni.

2. Trening lateralny czyli automatyzacja koordynacji

półkul mózgowych

W tej części treningu opieramy się na uzasadnionym założeniu,

że u podstaw zaburzeń słyszenia centralnego leży niedostateczna koordynacja półkul mózgowych. Z tego względu zaleca się, aby

w trakcie tego treningu przeprowadzać różnorodne ćwiczenia słuchania, śpiewania i mówienia synchronicznego, z tygodnia

na tydzień podwyższając stopień trudności.

Najbardziej charakterystyczną cechą tej chronionej patentem

metody jest stałe wędrowanie piosenek bądź głosów czytających teksty z prawej na lewą i z lewej na prawą stronę w słuchawkach ćwiczącego dziecka.

 

Na początku dziecko słyszy przez słuchawki, podłączone do specjalnego urządzenia, piosenki lub testy z odtwarzacza CD,

na przykład nagrane specjalnie na potrzeby tych ćwiczeń

w stereofonii sztucznej głowy opowiadania o Hifino, które dzięki specjalnej technice urządzenia dziecko słyszy raz w prawym, a raz

w lewym uchu. W momencie, gdy dziecko jest już w stanie, powinno zacząć śpiewać te teksty do mikrofonu, mówić je wraz z lektorem

lub powtarzać. Podczas ćwiczenia głos dziecka również wędruje

przez cały czas w słuchawkach – i to w kierunku odwrotnym do kierunku wędrowania modelowego głosu. Oznacza to, że jeżeli głos modelowy dziecko słyszy w prawym uchu, to swój własny głos będzie słyszało w tym momencie w lewym uchu; w momencie przechodzenia modelowego głosu na lewo, jego własny głos będzie wędrował w prawą stronę. Taki trening będzie powodował stałe wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych połączeń neuronowych. Wiele dzieci i dorosłych, którzy pracowali z tą częścią treningu jest zdania, że pozwoliła im ona na nawiązanie nowego kontaktu z językiem i zwiększenie pewności w posługiwaniu się własnym językiem.

Próg kolejności:

wytwarzane są dwa tony lub błyski światła. Osoba ćwicząca jest proszona o identyfikację, po której stronie słyszała/widziała

pierwszy z nich (zakres interwału: 5-800 ms).

 

Słyszenie przestrzenne:

musi być rozpoznana lokalizacja kliknięcia, które wydaje się

docierać jakby z punktu bliskiego środka głowy. Ma to służyć treningowi słyszenia przestrzennego.

 

Różnicowanie tonów:

generowane są dwa dźwięki o zbliżonej wysokości tonu. Osoba ćwicząca musi rozpoznać różnicę oraz kolejność ich

pojawiania się (1-80%).

 

Koordynacja wzrokowo-motoryczna:

w tym programie, użytkownik musi naciskać klawisze. zgodnie

z dźwiękami słyszanymi w słuchawkach jako klik. Jeśli trenujący

robi to w synchronii z urządzeniem, szybkość zwiększa się

(Zakres 160-900 ms).

 

Decyzyjny czas reakcji:

to jest połączenie różnicowania tonów i reakcji. Tutaj użytkownik musi zidentyfikować różnicę dwóch podanych tonów, rozpoznać,

z której strony się pojawiły i wskazywać je tak szybko jak

to tylko możliwe.

 

Rozpoznawanie wzorca:

ten program wytwarza trzy tony, z których jeden jest inny i musi zostać rozpoznany. W odpowiedzi na sukces, czas trwania tonów

oraz interwały między nimi zostają skrócone (Zakres 10-800 ms).

 

Obecnie jest też jeszcze jedna specjalna funkcja w BBU:

w następstwie prawidłowej odpowiedzi BBU pochwali cię

za pomocą głosu i zwiększy poziom trudności. W ten sposób użytkownik otrzyma natychmiastową i motywującą informację zwrotną. Jeśli BBU jest używany przez starsze dzieci lub dorosłych głos może zostać wyłączony.

METODA WARNKEGO W KONTEKŚCIE DYSLEKSJI W UJĘCIU LOGOPEDYCZNYM

Trening przeprowadza się przy pomocy następujących urządzeń:

 

1.Urządzenie wielofunkcyjne Brain-Boy®Universal (BBU)

   Dla prawidłowego przebiegu procesów centralnego przetwarzania     konieczna jest automatyzacja wielu różnych funkcji mózgu

   takich jak:

 

  - Próg kolejności (wzrokowej i słuchowej)

  - Słyszenie kierunkowe

  - Rozpoznawanie wzorców

  - Różnicowanie tonów

  - Koordynacja wzrokowo-motoryczna

  - Decyzyjny czas reakcji

9 . Słyszenie Czytanie pseudotekstów

W celu ustalenia strategii czytania poleca się dziecku przeczytanie tekstu nie posiadającego znaczenia. Na podstawie ilości błędów i czasu potrzebnego na jego przeczytanie łatwo ustalić strategię czytania preferowaną przez dziecko.

Test czytania pseudosłów.

 

10 . Słyszenie Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego

Dziecko słyszy ciągi dwóch – trzech – czterech – pięciu

sześciu sylab, które ma następnie powtórzyć.

 

11 . Słyszenie Selektywność percepcji

Dziecko powtarza słowa nie posiadające sensu

złożone z samogłoski-spółgłoski-samogłoski (np. Efi , Eki, ...), co pozwala

na stwierdzenie umiejętności różnicowania spółgłosek. Test WTT i WWTT

 

12 . Widzenie Spostrzeganie dynamiczne

W tym ćwiczeniu rysuje się w powietrzu leżące ósemki, które dziecko ma śledzić oczami bez poruszania głową. Obiekt fiksacji.

 

13 . Widzenie Zez ukryty

Czerwono-zielone okulary pozwalają na stwierdzenie często ukrytego zaburzenia polegającego na tym, że oczy nie koncentrują się w jednym momencie na widzianym obiekcie. Test stereo Langa.

 

14 . Widzenie Literowanie wzrokowe

Na podstawie pozycji oczu przy literowaniu sprawdza się, czy dziecko faktycznie posiada leksykon wizualny, czy też literuje ze słuchu – a więc nieprecyzyjnie.

1 .Widzenie Próg kolejności wzrokowej.

Dziecko widzi po jednym błysku z lewej i z prawej strony.

Ma ono zdecydować, który błysk pojawił się jako pierwszy.

Stopień trudności stale wzrasta.

 

2 . Słyszenie Próg kolejności słuchowej

Dziecko słyszy po jednym kliknięciu z lewej i z prawej strony.

Ma ono zdecydować, które kliknięcie pojawiło się jako pierwsze.

Stopień trudności stale wzrasta.

 

3 . Słyszenie Słyszenie kierunkowe

Dziecko słyszy jedno kliknięcie. Decyduje, czy kliknięcie dobiegało

bardziej z lewej, czy bardziej z prawej strony.

 

4 . Słyszenie Różnicowanie tonów

Dziecko słyszy dwa dźwięki o odmiennej wysokości.

Decyduje, w jakiej kolejności usłyszało te dźwięki.

 

5 . Motoryka Synchroniczne wystukiwanie rytmu

Dziecko słyszy regularny ciąg kliknięć dobiegających na przemian

z lewej i z prawej strony. Ma ono synchronicznie naciskać przyciski

w rytmie kliknięć.

 

6 . Motoryka - Czas reakcji z wyborem

Dziecko słyszy z lewej i prawej strony dwa dźwięki o różnej wysokości.

Ma ono jak najszybciej nacisnąć przycisk po stronie, gdzie pojawił się

niższy dźwięk.

 

7a . Słyszenie - Rozpoznawanie wzorca częstotliwości

Dziecko słyszy trzy dźwięki, dwa jednakowe i jeden odmienny pod względem wysokości od tych dwóch. Ma ono określić, który dźwięk

był inny.

 

7b . Słyszenie Rozpoznawanie wzorca czasowego

Dziecko słyszy trzy dźwięki, dwa o jednakowej długości i jeden dłuższy.

Jego zadaniem jest określić, który dźwięk był inny.

 

8. Motoryka Koordynacja oko - ręka

Tutaj zadaniem dziecka jest balansowanie drążkiem o długości 1 m na grzbiecie dłoni. Wykonanie zadania jest oceniane w skali 1-5.

Drążek do balansowania: z pomocą/bez pomocy

Diagnoza prowadzona metoda Warnkego, dzięki wykorzystaniu aparatury medycznej, pozwala na trafne określenie problemów w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym, ale także na sprawdzenie czy analizator wzrokowy i słuchowy pracują prawidłowo. Możliwe jest zatem poinformowanie opiekunów dziecka, że wizyta u lekarza określonej specjalności jest niezbędna, jeśli dotąd nie miała miejsca. Terapię Warnkego można zatem prowadzić z osobami , korzy używają aparatów z powodu niedosłuchu. Procedura diagnostyczna składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną koncepcje z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

Dysleksję diagnozuje się u uczniów, którzy przejawiają trudności w nauce czytania i pisania pomimo przeciętnego poziomu inteligencji oraz prawidłowej edukacji w tym zakresie. Według twórcy metody przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania oraz mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia, motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain – Boy Universal. Natomiast w celu poprawy współpracy półkul mózgowych opracowany został trening lateralny.