Konsultacje logopedyczne

Lubin, ul. C.K. Norwida 71/4

Zadzwoń i umów się na wizytę.

tel. 691 697 906

Wypadanie włosów

Choroby skóry głowy

Przejdź do ankiety

Trychologia

Elektrostymulacja

Metoda Warnkego

Logopedia

Zabiegi

Kuracje

Strona Główna

Trycholog Aurelia Romaniec Lubin

LOGOPEDA

Aurelia Romaniec

TRYCHOLOG

Aurelia Romaniec

NIP 000 000 00 00   Regon 000000000

www.trychologlogopeda.pl

e-mail: biuro@trychologlogopeda.pl

59-300 Lubin, ul. C.K. Norwida 71/4

Usługi Edukacyjno-Medyczne

Dysmed

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Plik
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Metoda Warnkego

więcej ...

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu podzielone są na cztery grupy:

 

Ćwiczenia na przekroczenie linii środkowej ciała – stymulują prace zarówno dużej, jak

i małej motoryki. Połączenie prawej i lewej półkuli mózgu i całkowitego odbioru materiału na poziomie analizy i uogólnień.

Ćwiczenia rozciągające, (wydłużające) mięśnie – pomagają rozluźnić napięcia,

które gromadzą się w mięśniach i ścięgnach. Gdy mięśnie są rozciągnięte i mają właściwą sobie długość, przekazują do mózgu sygnał

o tym, że człowiek jest rozluźniony, spokojny

i gotowy do pracy poznawczej.

Ćwiczenia energetyzujące i podnoszące aktywność ciała i mózgu – zapewniają niezbędną prędkość i intensywność przebiegu informacji oraz tworzą neurofizjologiczne podstawy do szybkiego ich przetwarzania.

Ćwiczenia podnoszące pozytywne nastawienie (pogłębiające) – optymalizują pracę układu limbicznego mózgu.

Stabilizują i rytmizują procesy nerwowe.

 

Korzyści:

 

Co dają dziecku ćwiczenia Paula Dennisona

przy regularnym ich stosowaniu

(min. przez 4 tyg.) ?

 

- wspierają naturalny rozwój dziecka

- stymulują dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- usuwają blokady ukryte w ciele dziecka

- wprowadzają ciało i umysł w stan optymalny do przyswajania wiedzy

- równoważąc wymiar lateralności

- koncentracji, stabilności

- poprawiają koncentrację na wykonywanych zadaniach

- poprawiają koordynację wzrokowo ruchową, poprawiają oddychanie

- zwiększają zdolności manualne, uaktywniają lewą półkulę mózgu

   odpowiedzialną za umiejętności, synchronizują współpracę obu półkul

   mózgowych ponadto usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają,

   relaksują oraz pomagają w łagodzeniu stresów

Dla kogo?

 

Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do dzieci:

 

- z deficytami uwagi (lęk, agresja)

- o specyficznych potrzebach

  edukacyjnych (upośledzenie

  umysłowe, autyzm, zespół Downa)

- z mózgowym porażeniem dziecięcym

- z zaburzeniami sfery motywacyjnej

- dziećmi nadpobudliwymi

  psychoruchowo (ADHD)

- dziećmi z zaburzeniami zachowania,

- z dziećmi zdolnymi

 

Co to jest Kinezjologia Edukacyjna?

 

Kinezjologia edukacyjna, inaczej zwana gimnastyką umysłu, oznacza naukę o ruchu (z greckiego kinesis – ruch, logos – nauka). Dokładniej – jest to nauka zajmująca się ruchem i jego wpływem na uczenie się. Wykorzystuje wzajemne zależności rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Natomiast edukacja (z łacińskiego educare – wychowywać, kształcić),

co w danym kierunku oznacza poszukiwanie przez człowieka wiedzy

o sobie, o wewnętrznych przeszkodach na drodze do rozwoju. Kinezjologia edukacyjna jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne specjalistyczne ćwiczenia ruchowe.

 

Cele:

 

Cele metody kinezjologii edukacyjnej: aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju, integracja funkcji półkul mózgowych, rozwój

ruchowy, emocjonalny i intelektualny, zrozumienie psychologicznych

i fizjologicznych reakcji ludzkiego (dziecięcego) organizmu na krótkotrwały

i bardzo intensywny wysiłek fizyczny.

 

Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w DYSMED:

 

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-7 lat prowadzone w grupach 3-6 osobowych.

Dodatkowo wzbogacone są o elementy Integracji Sensorycznej.

Zalecane jest, aby każde dziecko pracowało ze swoim opiekunem,

którym może być rodzic, starsze rodzeństwo itp.

Zajęcia trwają 50 minut i odbywają się raz w tygodniu.

 

Metoda ta wykorzystywana jest do pracy z dziećmi:

 

- Zdrowymi

- Niepełnosprawnymi intelektualnie

- Autystycznymi

- Z mózgowym porażeniem dziecięcym

- Z zaburzeniami emocjonalnymi

- Z zaburzeniami zachowania

- Głuchymi i niewidomymi

- Z niekorzystnych środowisk

  wychowawczych np. z domów dziecka

 

Jest to metoda, która posługuje się ruchem jako głównym narzędziem służącym

do wspomagania psychoruchowego rozwoju dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

System ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie

z dorosłymi.

Podstawowe założenia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne:

 

Rozwijanie świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego. Pozwala dziecku doświadczyć odrębności od otoczenia, daje poczucie posiadania własnego “ja”.

Rozwijanie świadomości przestrzeni z innymi ludźmi i działanie w niej. Dziecko podczas terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje. Staje się ona dla niego bardziej przyjazna, a to w efekcie sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne, bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę do działania oraz jest bardziej twórcze. Dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Metoda ta uczy współdziałania w grupie. Ćwiczenia ruchowe sprawiają dziecku radość, którą może dzielić z innymi uczestnikami,

co prowadzi do nawiązania między nimi bliskich kontaktów społecznych. Wytwarza się również bliska więź emocjonalna pomiędzy dzieckiem, a jego opiekunem.

- Zaburzona regulacja napięcia mięśniowego: trudności w rozluźnianiu mięśni nie zaangażowanych w wykonywanie czynności przez co ruchy są pozbawione naturalnej swobody, sprawiają wrażenie sztywnych

i kanciastych; słaba stabilizacja centralna wpływająca na nieprawidłową dystrybucję napięcia mięśniowego na mięśnie obwodowe.

 

- Trudności szkolne (obniżony poziom czynności   grafomotorycznych, w tym techniki i tempa pisania, - problemy z nauką przedmiotów, których opanowanie  wymaga sprawności motorycznej, manualnej, czy  rysunkowej: wychowanie fizyczne, plastyka, prace techniczne, geometria).

 

- Zaburzenia logopedyczne dotyczące głównie planowania   aparatu ruchowego mowy oraz napięcia mięśniowego artykulatorów;

obronne mechanizmy emocjonalne  objawiające się frustracją lub reakcjami negatywistycznymi, gdyż wysiłek

włożony w pracę podczas wykonywania  czynności manualnych (np. prace plastyczne, techniczne itp.)  jest niewspółmierny do efektu końcowego, wtórne zaburzenia

procesów motywacyjnych.

 

 

Objawy :

Objawy dysfunkcji małej motoryki:

 

- Niechęć do podejmowania aktywności ruchowej, czynności samoobsługowych

i manualnych, trudności w posługiwaniu się prostymi narzędziami.

 

- Opóźniony rozwój praksji (umiejętności planowania  ruchowego dotyczącego zwłaszcza nowych czynności  motorycznych).

 

- Obniżona precyzja i szybkość ruchów docelowych.

 

- Mała wyćwiczalność w zakresie opanowywania ruchów  drobnych związana

z nadmiernym lub obniżonym napięciem  mięśni oraz brakiem koordynacji wzrokowo-ruchowej  dotyczącej pracy palców, dłoni

i przedramienia.

 

- Zakłócenia ogólnej koordynacji wzrokowo-ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą wzroku;

szybkość i zakres ruchów rąk niedostosowane do charakteru wykonywanej czynności.

 

- Wydłużony czas opanowania oraz wykonania wyuczonych czynności motorycznej.

 

- Zbyt silne lub utrzymujące się ponad

wiek rozwojowy występowanie synkinezji (współruchów towarzyszących ruchom docelowym) co świadczy o zaburzeniach rozwoju   ruchowego, może być objawem poważniejszych zakłóceń dynamiki procesów nerwowych dziecka; utrudnia również proces automatyzacji czynności motorycznych.

 

- Globalne zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżony, podwyższony lub zmienny tonus mięśniowy).

 

 

Terapia ręki to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym. Ręka odpowiedzialna jest za wiele procesów. Początkowo bierze udział w poznawaniu świata, pomaga,w lokomocji,

a w dalszym rozwoju wykonuje bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące

o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Wszystkie te aspekty pokazują dlaczego jej prawidłowe działanie jest tak ważne.

 

Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. Wykwalifikowany terapeuta stara się pracować nad normalizacją napięcia,

a dopiero w końcowej fazie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki.

Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego

i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny

i interesujący sposób. Sprawia to, że czas spędzony na terapii jest nie tylko efektywną

pracą ale i niezwykłą przyjemnością.

 

Cel :

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.

 

Drugim zasadniczym filarem metody Warnkego jest tzw. trening lateralny.

 

Celem jest automatyzacja i ulepszenie koordynacji pracy półkul mózgowych.

W trakcie treningu dziecko/pacjent słyszy

w słuchawkach dwa różne głosy dobiegające

z różnych kierunków. Zmieniają one swoją lokalizację i wydaje się, że krążą wokół głowy.

 

Trening lateralny można podzielić na trzy części:

- słuchanie historyjki lub piosenki

  (z użyciem słuchawek, w trybie lateralnym)

- samodzielne czytanie przy jednoczesnym        słyszeniu własnego głosu w słuchawkach

  w trybie lateralnym

- samodzielne czytanie równocześnie

  z głosem pochodzącym z płyty;

  obydwa głosy (własny i lektora) słychać

  w słuchawkach w trybie lateralnym

Czas reakcji z wyborem

Z lewej i prawej strony słychać dwa dźwięki różniące się wysokością.

Należy jak najszybciej nacisnąć przycisk

po stronie niższego dźwięku.

 

Rozpoznawanie wzorca częstotliwości

Słychać trzy dźwięki spośród których jeden różni się od pozostałych pod względem wysokości. Dziecko ma określić który z kolei dźwięk był inny.

 

Rozpoznawanie długości tonu

Dziecko słyszy trzy dźwięki: - dwa jednakowej długości i jeden dłuższy. Należy rozpoznać który z kolei dźwięk różnił się długością.

Wszystkie ćwiczenia dziecko czy osoba dorosła wykonuje w słuchawkach.

 

Powyższy trening ma na celu doprowadzenie do automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.

 

Schemat terapii :

 

Poddawane diagnozie i terapii funkcje podstawowe to:

 

Określanie progu kolejności wzrokowej i słuchowej

Dziecko widzi po jednym błysku lub słyszy jedno kliknięcie z lewej i prawej strony.

Musi zdecydować po której stronie bodziec pojawił się jako pierwszy.

 

Słyszenie kierunkowe

Dziecko słyszy jedno kliknięcie i decyduje

z której strony ono dobiegało.

 

Różnicowanie tonów

Dziecko słyszy dwa dźwięki o różnej wysokości i musi ustalić w jakiej kolejności się pojawiły.

 

Synchroniczne wystukiwanie rytmu

Dziecko słyszy regularny ciąg dźwięków (kliknięć), które dobiegają na przemian

z prawej i lewej strony.

Należy synchronicznie naciskać przyciski

w rytmie kliknięć.

 

 

Diagnoza :

 

Diagnoza przeprowadzona z użyciem profesjonalnego urządzenia Brain-Boy®-Uniwersal Professional (BUP) pozwala na trafne określenie problemów w zakresie

8 funkcji podstawowych. W oparciu

o uzyskany wynik opracowuje się program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Fred Warnke opracował metodę terapeutyczną przeznaczoną specjalnie

dla osób z trudnościami w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Metodę Warnkego wyróżnia to, że koncentruje się ona na przyczynach dysleksji, a nie na jej objawach.

 

Celem tej metody jest kompleksowa pomoc osobom dorosłym, dzieciom z dysleksją

i trudnościami w nauce oraz wsparcie w terapii logopedycznej. Czytanie, pisanie

i mówienie to złożone czynności, które mogą przebiegać prawidłowo pod warunkiem,

że są w pełni zautomatyzowane. Wszystko, co potrafimy robić automatycznie wydaje

się łatwe i to właśnie automatyzacja czynności sprawia, że popełniamy mniej błędów. Warnke opracował metodę, która polega na ćwiczeniu automatyzacji, diagnozowanych wcześniej funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki. Ćwiczenia wykonuje się z pomocą urządzenia Brain-Boy®-Universal (BBU).

 

 

Przyczyny :

 

Według Warnkego przyczyną problemów

z nauką prawidłowego czytania, pisania

i mówienia są trudności w przetwarzaniu bodźców słuchowych, wzrokowych

i motorycznych.

 

Dla kogo:

 

- zaburzenia mowy np. afazja

zaniki pamięci np. stany powypadkowe,

  udary, wylewy

- problemy w czytaniu i pisaniu

- zaburzenia zachowania np.ADHD

- zaburzenia Centralnych Objawów

   Przetwarzania Słuchowego

   np. problemy ze skupieniem uwagi

   i zapamiętywaniem informacji

   prezentowanych ustnie

- problemy z wykorzystywaniem

   wielostopniowych poleceń,

   słabo rozwinięta umiejętność słuchania,

   niskie osiągnięcia w nauce, trudności

   językowe, zwłaszcza w nauce języków obcych

 

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców i opiekunów

 

Jest to forma pomocy rodzicom, którzy chcieliby pozytywnie wpływać na rozwój swojego dziecka lub doświadczają problemów wychowawczych. Pedagog pomoże zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące wychowania, podpowie jak postępować

z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, dzieckiem mającym problemy w nauce lub dzieckiem zdolnym. Wskaże możliwości diagnozy i metody terapii.

 

 

Terapia pedagogiczna/rewalidacyjna

– zajęcia adresowane są do dzieci

   i młodzieży mających trudności

   i problemy z:

 

- koncentracją uwagi

- małą i dużą grafomotoryką

- koordynacją

  wzrokowo-słuchowo-ruchową

- lateralizacją

- analizą i syntezą wzrokową

- słuchem fonematycznym

- licznymi trudnościami szkolnymi

- relacjami społecznymi

- problemami z czytaniem i pisaniem

- odróżnianiem liter o podobnym

   kształcie

 

Rodzaj i tempo ćwiczeń pedagog dobiera indywidualnie do każdego dziecka.

 

 

 

KOMPLEKSOWA TERAPIA PEDAGOGICZNA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA PROWADZONA NOWOCZESNYMI METODAMI

PRZY UŻYCIU SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

 

Zapewniamy wczesne wspomaganie rozwoju

mowy dziecka oraz naukę czytania i pisania dla dzieci z ryzykiem dysleksji. Prowadzimy terapię dzieci cierpiących na autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, dzieci niedosłyszących i niesłyszących oraz dzieci z rozszczepem podniebienia.

 

Dzieciom pomagamy w zakresie trudności:

- nieprawidłowości u niemowląt

  i małych dzieci np. wysunięty język na buzię

  dziecka, zaburzenia połykania,

  zaburzenia oddychania,

  skrócone wędzidełko

- opóźniony rozwój mowy

- nieprawidłowa wymowa głosek

- seplenienie, miedzyzębowe

- niepłynność mowy

Młodzieży i dorosłym zapewniamy

pomoc logopedyczną w problemach:

 

- nieprawidłowej wymowy

- seplenienia międzyzębowego

- niewyraźnej mowy

- "francuskiego r"

- zbyt szybkiego tempa mówienia

- niepłynności mowy (jąkanie)

Oferujemy diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci

(w tym również najmłodszych pacjentów - niemowląt), młodzieży i dorosłych.

Dysponujemy dwoma gabinetami dostosowanymi do potrzeb dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Nasze gabinety wyposażone są w najnowsze narzędzia

i materiały do terapii logopedycznej, w ich skład wchodzą miedzy innymi wibratory logopedyczne oraz programy multimedialne.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA